Co je to copywriting?

Jedná se o tvorbu marketingových a reklamních textů. Záměrem těchto textů je podpora prodeje výrobků a služeb. Ten, kdo píše dané texty je nazýván coby copywriter. Dané označení vzniklo prostřednictvím dvou slov. Prvním je slovo copy, v tomto významu reklamní sdělení a ze slova writer, tj. autor.
wordpress blog
Copywriter píše reklamní texty, texty na webové stránky, tiskové zprávy, PR články, články a texty do katalogů apod. Copywriteři nacházejí uplatnění převážně jako kreativní osoby v reklamních agenturách, web designérských společnostech apod. Čím dál častěji také pracují externě a mají psaní jako svou profesi, tj. živnost a podnikají na základě živnostenského oprávnění.
psaní práce

Zásady pro psaní

Samozřejmě každé sdělení má svá specifika a jistá pravidla pro psaní textů a reklamy. Obecně je lze shrnout do několika podstatných bodů, která platí pro jakýkoliv text či článek. Jedná se o stylistickou i gramatickou korektnost, unikátnost obsahu a přínos pro čtenáře. Podstatný vliv má i samotný obsah, který musí být zdrojem důležitých informací, dále se jedná o důvěryhodnost v rámci textu, článku. Neměl by článek postrádat pozitivní nádech, přesvědčivost a především zaujmout svou čtivostí.

A to není zdaleka vše. Schopný copywriter nejen musí umět psát a držet se výše uvedených zásad, ale také je potřebné, aby věděl, jak se lidé chovají na internetu. Zároveň musí být i dobrý psycholog a umět se vcítit do potřeby klienta. Podstatný vliv má i náležité formátování a celková struktura textu. Správně použít klíčová slova, orientovat se ve světě marketingu, disponovat kreativním myšlením a mít přiměřený obecný přehled.

Laik versus kvalitní copywriter

Jak se bude lišit obsah webu, který si napíšete sami od textu, který pro vás napíše copywriter? Sice vy můžete detailně a výstižně popsat daný produkt či nabízenou službu. Nicméně copywriter se doslova vcítí do daného zákazníka, tj. co potřebuje, jaký má problém, s čím potřebuje pomoci, poradit apod. Celý text je stylizován tak, aby co nejpřesněji a nejvíce odpověděl klientovy na možné otázky.
autorská práva

Copywriting plní podstatný význam. V tomto směru je adekvátním řešením přenechat tvorbu obsahu webu či reklamního sdělení kompetentní osobě. V rámci nabídky si lze zvolit copywriting prostřednictvím psaní textů pro web či reklamní texty, tj. PR články.